Vissen mag op Bonaire.

Alle walvissen, dolfijnen, haaien, roggen en zeeschildpadden die in de wateren van Bonaire voorkomen zijn beschermd door verdragen (internationale overeenkomsten). Ook alle zachte­ en steenkoralen zijn beschermd. In feite is het hele onderwaterpark en alles wat erin voorkomt, levend of dood, beschermd. In het onderwaterpark, behalve in de visreservaten, mag worden gevist met traditioneel visgerei. Toch zijn volgens de lijst een aantal vissen en andere zeedieren beschermd. De meeste van de genoemde vissen komen voor op de rode lijst van bedreigde soorten van de World Conservation Union (IUCN). 

Het gaat om vissen uit de categorie CR (critically en­ dangered), categorie EN (en­ dangered) of categorie VU (vulnerable). De  overheid is door de internationale gemeenschap min of meer verplicht deze vissoorten te beschermen. Voor het totale overzicht van beschermde soorten wordt verwezen naar het 'Informatieblad beschermde soorten' op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire (www.bonairegov.com)