Vulkanisch Bonaire… of toch niet?

Wist je dat Bonaire oorspronkelijk onder water lag? Een aantal jaar geleden is uit onderzoek gebleken dat het gebied tussen Bonaire en Klein Bonaire boven water lag en de rest, dat we nu als Bonaire kennen, onder water. Verspreid over een zeer lange tijd rees Bonaire in delen naar boven en zonk het andere gebied het water in. 

Lava?

Meestal veroorzaken vulkanen de stijging van land. En alhoewel sommige rotsen op Bonaire van lava lijken te zijn - en daarmee aanduiden dat er een soort van vulkanische beweging is geweest - is er geen bewijs dat dit klopt. Men denkt dat er gebieden diep in de aarde waren (of zelfs een ondergrondse vulkaan) die het land omhoog hebben geduwd, maar nooit als een vulkaan is uitgebarsten. In werkelijkheid zijn de rotsen van kalksteen en is de bovenste laag weggesleten door erosie. Door de chemische reactie met zee- en regenwater, en waarschijnlijk ook de zon, ogen de rotsen lava-achtig. 

Fossielen

Doordat Bonaire, verspreidt over verschillende periodes, in delen omhoog werd gestuwd zijn er verschillende plateaus ontstaan. Telkens wanneer deze delen boven water kwamen sleepten water en golven delen weg. Een mooi voorbeeld waar dit erosie-effect te zien is, is langs de toeristische weg (de weg die ook naar ‘1000 steps’ leidt). Hier hangt een deel van de rotsen over de weg en is een duidelijke geul zichtbaar. Als je stopt en het kalksteen goed bekijkt, heb je kans dat je fossielen kunt zien zitten. 

Bonaire stijgt

Dan rest de vraag: gaat Bonaire nog een keer stijgen? Er is geen bewijs dat er in de nabije toekomst vulkanische activiteiten plaats gaan vinden en Bonaire weer een duw krijgt. Naar alle waarschijnlijkheid gaan wij het dus niet meer meemaken, maar de kans dat Bonaire nog een keer omhoog schiet is aanwezig. 

Zin om met eigen ogen deze oeroude geschiedenis van het eiland te onderzoeken? Bekijk dan ons assortiment van huurauto’s op Bonaire , zodat je comfortabel het eiland over kunt